Client Log In


 

Bulgarian

Irish Country Meats е водеща компания, преработваща агнешко месо, която, в допълнение към снабдяването на ирландския вътрешен пазар с висококачествени стоки, насочени към потребителите, изнася във всички основни европейски страни. С цел да улесним по-нататъшното развитие и разрастване на бизнеса си, ние търсим да назначим подходящи хора на следните длъжности в предприятието ни в Кемолин, окръг Уексфорд.

Квалифицирани специалисти в обескостяването/месари и общи работници
Идеалните кандидати би трябвало да отговарят на следните изисквания:
- да имат няколко години опит в месната индустрия и да са в състояние да докажат съответни умения.
- да разбират всички аспекти на производствените изисквания в съвременния цех за обезкостяване.
- доброто ползване на английски ще е значително преимущество.

Моля, ако Ви интересува обявата, пишете на адрес:

The HR Manager, Irish Country Meats (Sheepmeat) Ltd, Bayland, Camolin, Co Wexford.
Email: careers@irishcountrymeats.com

 
 

Irish Country Meats, Bayland, Camolin, Co Wexford, Ireland. Reg No: 318074